OPP

Vi udvikler fremtiden med den offentlige sektor
Større byggeri- og anlægsprojekter bliver realiseret, når vi samarbejder.

Offentlig-private partnerskaber (OPP) er en effektiv samarbejdsform for offentlige myndigheder, der søger adgang til viden og assistance fra private aktører til finansiering, opførelse og drift samt vedligeholdelse på større byggeopgaver.

Gennem årene har vi deltaget i en række OPP-projekter – især inden for skole- og sygehusbyggeri.

Vi har erfaring med forskellige former for partnerskabskonstruktioner og tætte samarbejder i alle bygningens livsfaser. En tidlig involvering gennem et OPP samarbejde sikrer optimalt design af bygningen med henblik på bæredygtighed, effektiv drift og vedligeholdelse.

OPP
Vi skaber rammer for liv, der bygger på innovation, æstetik og håndværksmæssig kvalitet.

Kan vi hjælpe
                 med noget?