Vejle Psykiatrisk Hospital

MultiFlex Office
OPP

Moderne psykiatrisk afdeling og skadestue skaber et professionelt
og værdigt behandlingsmiljø

Den nye psykiatriske afdeling til Vejle Sygehus er en sammenlægning af de psykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle. Projektet er blevet opført i et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) med DEAS og pensionskasserne PensionDanmark, PKA og SamPension. Det blev indviet til brug i begyndels en af 2017.
Status
Afsluttet
Bygherre
Region Syddanmark
Projektudvikler

MT Højgaard Projektudvikling A/S

Lokalitet
Vejle
Type
Hospitaler og sygehuse, OPP
Byggeperiode
2014-2017
Omfang
ca. 17.000 m²
Samarbejdspartnere
Driftsaftale i samarbejde med DEAS Arkitekt: Arkitema. Ingeniør: MOE
Afsluttet
Region Syddanmark

MT Højgaard Projektudvikling A/S

Vejle
Hospitaler og sygehuse, OPP
2014-2017
ca. 17.000 m²
Driftsaftale i samarbejde med DEAS Arkitekt: Arkitema. Ingeniør: MOE
Den imødekommende foyer i Vejles nye og moderne psykiatriske afdeling.
Byggeriet rummer arbejdsplads til 250 medarbejdere
En af faciliteterne på psykiatrisk afdeling i Vejle er et bevægelsesrum der indeholder træningshal og et mindre træningsområde.
Naturskønne omgivelser
Byggeriet er placeret i den smukke Vejle Ådal, og de naturskønne omgivelser er en væsentlig del af den arkitektoniske udformning. Byggeriet er 17.400 m2 i alt fordelt på to etager. Den nye psykiatriske afdeling er opført tæt på Vejle Sygehus, og de to områder er forbundet via en gangbro og en tunnel.
OPP-Projekt
Den psykiatriske afdeling er opført som et OPP-projekt sammen med DEAS som driftspartner og pensionskasserne PensionDanmark, PKA og SamPension som finansieringspartnere. Med parternes fælles ansvar for det nye byggeri sikrer vi med OPP en langsigtet, totaløkonomisk og konkurrencedygtig løsning af byggeriet.
Drift de næste 25 år

Samarbejdet omkring Ny psykiatrisk Afdeling bygger på den aftale, vi i 2012 indgik med DEAS og pensionskasserne om fælles deltagelse i fremtidige OPP-projekter. Mens pensionskasserne fungerer som finansieringspartnere på projektet, varetager vi driften af bygningen de næste 25 år sammen med DEAS.

Driftsopgaverne indebærer blandt andet vedligehold af bygningerne, installationer og parkeringsplads, hvilket vil sikre, at bygningerne forbliver tidssvarende, og at den nye psykiatriske afdeling derved kan bibeholde et højt driftsniveau.

Vi skaber rammer for liv, der bygger på innovation, æstetik og håndværksmæssig kvalitet.

Kan vi hjælpe
                 med noget?

Kan vi hjælpe dig?