Rullestenen

Rullestenen
Vil du vide mere om boligerne i Rullestenen?
Bofællesskab
Et bofællesskab der hylder bæredygtighed, kreativitet og fællesskab

Rullestenen bygger på ønsket om, at bo bæredygtigt, hvor kultur og fællesskab bringes ind i hverdagen.

Det handler om værdien i at bo mere kompakt og dermed nyde livet – lettere. At få mere tid til det der betyder noget. Til familien og meningsfulde fællesskaber med andre.

Status

I gangværende

Bygherre
Projektudvikler

MT Højgaard Projektudvikling A/S

Lokalitet
Musicon, Rosklide
Type
Boligbyggeri, Bæredygtighed, Fællesskab
Byggeperiode
Omfang
Samarbejdspartnere
EcoVillage CF Møller Arkitekter
I gangværende

MT Højgaard Projektudvikling A/S

Musicon, Rosklide
Boligbyggeri, Bæredygtighed, Fællesskab
EcoVillage CF Møller Arkitekter
Rullestenen
Bofællesskabet består af 47 private ejerboliger samt et stort fælleshus og opføres i den nye, mangfoldige bydel ’Musicon’ i Roskilde.
Boligfleksibilitet

I Rullestenen har vi sørget for endnu flere muligheder for at påvirke, hvordan din bolig skal se ud.

I bund og grund leveres boligerne i udgangspunktet helt uden vægge. På nær dem der indeholder vådrum og installationer selvfølgelig.

Men det betyder at man kan vælge sin helt egen planløsning eller vælge en af de mange forslag som C.F. Møller har lagt op til.

Svanemærket træbyggeri
Rullestenens ramme er et svanemærket træbyggeri med papiruldsisolering og masser af solceller på taget. Boligerne er rækkehuse med fjernvarme og store sydvendte vinduespartier i særligt i de opholdsrum, som bruges i dagtimerne for at reducere lys- og varmebehov. Boligerne er kompakte og funktionelle for at minimere spildplads, hvilket i sig selv har mange afgørende miljø- og klimamæssige fordele.
Økologisk fællesspisning
Den indholdsmæssige bæredygtighed består af den økologiske fællesspisning, elbils deleordningen, de gode fælles kvadratmetre, der gør, at man har brug for færre individuelle kvadratmetre, samt selvfølgelig i høj grad og afgørende grad den holdning bofællerne selv har til ressourcedeling og det at minimere aftrykket på planeten.
Vi skaber rammer for liv, der bygger på innovation, æstetik og håndværksmæssig kvalitet.

Kan vi hjælpe
                 med noget?

Kan vi hjælpe dig?